3 December

अन्तराष्ट्रिय आत्महत्या  क्षति प्रभावित दिवस नेपालमा पहिलो पटक

आत्महत्याका कारणले आफन्त गुमाएकाहरुलाई सम्वेगात्मक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले मनोविज्ञान सम्प्रदाय नेपालले आत्महत्या रोकथाम सम्वन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु गदै आएको छ । आत्महत्याका कारणले आफन्त गुमाएकाहरुलाई सहि तरिकाले सम्वेगात्मक सहयोग प्रदान गर्न सकियो भने त्यसले आत्महत्याको कारणले जीवन गुमाउनेहरुको संख्यामा  न्युनिकरण आउने विभिन्न अध्यनहरुले देखाएको छ । एक व्यक्तिको आत्महत्याले ६० जना प्रभावित र प्रत्येक वर्ष […]

Continue Reading